Privacyverklaring

In deze privacyverklaring lees je alles over de manier waarop jouw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar jouw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen jouw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vind je hier ook al jouw rechten met betrekking tot jouw gegevens en hoe je gebruik kunt maken van die rechten. De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Als jij je niet prettig voelt omtrent het gebruik van jouw gegevens door quidnunc, neem dan gerust contact op via
privacy@quidnunc.be of quidnunc | Leuvensesteenweg 721 | 3071 | Erps-Kwerps BE | +32496574398

Persoonsgegevens die wij verwerken

quidnunc verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

Via inschrijvingsformulier voor de open training op quidnunc.be:

 • Voor- en achternaam deelnemer
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bij opmaken van een offerte/factuur voor een in-company of individuele training:

 • Bedrijfsgegevens als naam, adres, contactpersoon, BTW nummer
 • Voor- en achternaam en e-mailadres van de deelnemers
 • Algemene info over door de deelnemers gebruikte softwaresystemen

Evaluaties na een training

 • Voor- en achternaam deelnemer
 • Bedrijfsnaam
 • E-mailadres

Surveys De door quidnunc uitgevoerde bevragingen zijn meestal anoniem, bij uitzondering wordt enkel het e-mailadres van de respondent bijgehouden.

Ontvangers

De gegevens die quidnunc ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

TeamLeader: quidnunc’s klantenbestand wordt beheerd in TeamLeader door periodieke synchronisatie met connecties in LinkedIn of manueel toegevoegd na contact (telefonisch, e-mail, live, ...) met deze personen.

Google Drive: gegevens over deelnemers aan in-company trainingen worden opgeslagen in Google Drive inclusief de surveys die voorafgaan aan deze trainingen.

Mailchimp: de nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat jij je aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt jouw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

Evernote: Evaluatieformulieren na de training worden ingescand en opgeslagen in Evernote.

Google: de e-mail van quidnunc wordt gehost bij Google. Als jij contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Google.

De website en back-ups van de website worden gehost bij Kinamo NV/SA. Gegevens die jij achterlaat op de website van quidnunc zijn op de servers van Kinamo NV/SA opgeslagen.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

quidnunc verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om onze diensten te leveren (opleidingen en coaching)
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

quidnunc bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

quidnunc verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. quidnunc blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

quidnunc gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door quidnunc en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar privacy@quidnunc.be. quidnunc wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

quidnunc neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via privacy@quidnunc.be.

Heb je nog vragen

Contacteer ons

Je mag ons alles vragen … over GTD, onze opleidingen, GTD oplossingen voor jouw uitdagingen ... Geef een belletje, stuur een bericht, lok ons met een expresso. Wij maken zsm tijd voor jou!

Wil je graag weten hoe wij omgaan met je persoonlijke gegevens?

0496 57 43 98
Linkedin Twitter